Christer Karlstad

Christer Karlstad hører til den unge generasjonen kunstnere som arbeider innenfor figurativ tradisjon.

Her kan du nikke gjenkjennende til både mennesker og dyr og la deg fullstendig trollbinde av skjønnheten og stemningen. Karlstad er velutdannet fra Statens Kunstakademi og Glasgow, og har hatt mange utstillinger i både inn-og utland.

Christer Karlstad sier selv blant annet om sine bilder: “Noen ganger fantaserer jeg om en annen virkelighet, en virkelighet som går parallelt med vår egen. Denne andre virkeligheten ligner til forveksling på alt vi er vant til, men samtidig er den noe helt annet og mye mer. Ikke ulikt våre drømmer.”