Bjarne Røtterud - Hjem fra Paris

Bjarne Røtterud deler året mellom Paris og landlige trakter i Norge. Vinteren i et komprimert storbyliv, - sommeren i et landskap med vidt utsyn og høy himmel.

Med debututstillingen i 1967, plasserte Bjarne Røtterud seg sentralt i kretsen av unge kunstnere som i 1960-årene arbeidet fram en fornyelse av norsk kunst et «abstrakt» billeduttrykk basert på fransk 1930- og 1940-talls maleri.

Omtrent rett etter debututstillingen dro Bjarne Røtterud til Paris, hvor han siden har bodd. Og mens hans norske kolleger forholdt seg til sine franske forbilder på avstand, via utstillinger, tidsskrifter og lynvisitter til København og Paris, ble Bjarne Røtterud allerede tidlig i 1970-årene en aktiv deltaker i det parisiske kunstliv. Med en rekke utstillinger høstet han fine kritikker, som pekte på hans forankring i nordiske kunsttradisjoner. Slik norske kritikere festet seg ved franske impulser da han først etter mange år igjen stilte ut i Norge.

Selvsagt er både Norge og Frankrike tilstede i bildene. Det norske ved referanser til landskap og natur, det franske til arkitektur og «urbane» form-elementer. Det raffinerte og kompliserte i komposisjon og fargebruk.

I flere omganger har han levert «hvite» bilder, hvor billedrommet dirrer av lysskimmer i lyse pastelltoner, hvor rommet defineres av kornete pastose partier. Disse bildene er blitt sammenlignet med Kåre Tveters lyse landskaper. Men mens Kåre Tveter bygger bildene på konkrete landskaper i en langt drevet abstraksjonsprosess, viser Røtteruds bilder til gjenstandsløse anelser, fornemmelser, minnelser og assosiasjoner som finner sitt språk i selve maleprosessen.

I de seneste bildene, malt i 2006 og 2007, har Bjarne Røtterud vekslet til et mer saftig og sterkere fargespråk som kan legges inn i former forrest i bildet. Dermed aktiveres og åpnes billedrommet på nye måter.

Røtteruds bilder er mer kompliserte enn det som sees ved første blikk. De bygger på en særegen syntese av analyse og intuisjon, og en sjelden beherskelse av maleriets tekniske og estetiske kvaliteter.

Sett over tid, er Røtteruds kunstnerskap preget av høyst personlige grep i et rendyrket og raffinert billedspråk. Men også av en rolig utforskning av nye muligheter, nye erkjennelser.

Per Hovdenakk